หน้าแรก > wageandsalary > ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

พฤศจิกายน 24, 2011 ใส่ความเห็น Go to comments

ค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2548 อัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา 176,715 บาทต่อเดือน โดยการปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่เป็นรายปีไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับ และค่าตอบแทนพิเศษประจำปีไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี (ที่มา มติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2548)

พ.ศ. 2553 อัตราค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี ในฐานะกรรมการ (ที่มา รายงานประจำปี องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2553) ส่วนอัตราค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน) ยังไม่พบมติคณะรัฐมนตรีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในปีล่าสุด ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ในสถานะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จึงให้เทียบกับปี พ.ศ.2548 ไปพลางก่อน)

โฆษณา
หมวดหมู่:wageandsalary
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: