หน้าแรก > wageandsalary > ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ

ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาราชการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ (ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในวันทำการวันละ 100 บาท และในวันหยุดวันละ 150 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

พน. รายงานว่า

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอเรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ ให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 โดยขอความเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ ในวันทำงาน วันละ 100 บาท และในวันหยุดวันละ 150 บาท

2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. จ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ ในวันทำงาน วันละ 100 บาท และในวันหยุดวันละ 150 บาท ตามที่เสนอ และให้ กฟผ. ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

(มติคณะรัฐมนตรี 6 ธันวาคม 2554)

โฆษณา
หมวดหมู่:wageandsalary
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: