หน้าแรก > wageandsalary > คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2555  เรื่อง การพิจารณากำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอดังนี้

1. ประธานกรรมการให้ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุม หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยให้งดจ่าย

2. รองประธานกรรมการให้ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ๆ ละ 6,750 บาท เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุม หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยให้งดจ่าย

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุม หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยให้งดจ่าย

4. กรรมการและเลขานุการให้ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ๆ ละ 6,000 บาท เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุม หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยให้งดจ่าย

5. ผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละ 1,200 บาท โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวัน และมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คน

โฆษณา
หมวดหมู่:wageandsalary
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: