หน้าแรก > Uncategorized > การค้นและหมายค้น

การค้นและหมายค้น

มิถุนายน 3, 2012 ใส่ความเห็น Go to comments

คอลัมน์ กฎหมายวาไรตี้: ‘การค้นและหมายค้น’
ช.ช้างหัวหน้า. ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หน้า 5

 

หลายครั้งจะได้ข่าวว่า เจ้าพนักงานได้ทำการตรวจค้นที่นั่นที่นี่เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรือของกลางในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่เคยสงสัยมั้ยว่า การค้นและหมายค้นนั้น มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไร

การค้นในที่สาธารณะหรือค้นตัวบุคคล

กฎหมายไม่ได้บัญญัติบังคับให้ต้องขอให้ศาลออกหมายค้น ดังนั้น จึงสามารถค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่การค้นจะต้องกระทำโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

การค้นในที่รโหฐาน

ที่รโหฐาน คือ ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานอันบุคคลทั่วไปจะเข้าไปได้ เช่น บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล เป็นต้น

กฎหมายห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล ดังนั้น ก่อนทำการค้น เจ้าพนักงานผู้ค้นจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อน ซึ่งเหตุในการขอออกหมายค้น มีดังนี้

(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา

(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด

(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ

(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล

ขั้นตอนการตรวจค้น พนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมาย และความบริสุทธิ์ก่อนลงมือทำการตรวจค้น การค้นต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ยกเว้น เมื่อลงมือค้นตั้งแต่กลางวันและยังค้นไม่เสร็จ เมื่อตรวจค้นเสร็จต้องบันทึกรายละเอียดของการตรวจค้น และสิ่งของที่ค้นได้ต้องทำบัญชีรายละเอียดไว้ แล้วอ่านบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้ต้องหาลงชื่อรับรอง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน กฎหมายยกเว้นให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถค้นโดยไม่มีหมายค้นได้ ในกรณีดังนี้

(๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับ.

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: