หน้าแรก > Uncategorized > คอลัมน์ นิติปกครอง: ให้ยาเกินขนาด

คอลัมน์ นิติปกครอง: ให้ยาเกินขนาด

นายมหาชน. คอลัมน์ นิติปกครอง: ให้ยาเกินขนาด. บ้านเมือง ฉบับวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2550 หน้า 5

คดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม แต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยชีวิต เรื่องราวเป็นอย่างไร มาติดตามกัน
ผู้ฟ้องคดีเป็นนายแพทย์และมีคลินิกศัลยกรรมของตนเอง ต่อมานางหญิง (นามสมมติ) อายุ 67 ปี ต้องการทำศัลยกรรมดึงหน้าจึงได้มาที่คลินิกของผู้ฟ้องคดี และได้มีการตกลงทำศัลยกรรมกัน

ครั้งถึงวันนัด นางหญิง ก็ได้มาที่คลินิกของผู้ฟ้องคดีพร้อมกับคนขับรถและเด็กรับใช้ โดยก่อนที่จะทำการผ่าตัด ผู้ฟ้องคดีได้ซักประวัตินางหญิงแล้วพบว่า เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน นางหญิงได้เคยดึงหน้า ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เคยแพ้ยา

ผู้ฟ้องคดีจึงได้ให้ยานางหญิงหลายรายการ และเมื่อนางหญิงสลบเพราะฤทธิ์ยาแล้ว จึงได้ฉีดยาชาบริเวณที่จะดึงหน้า ในขณะที่ฉีดยาปรากฏว่านางหญิงไอเล็กน้อย และจากนั้นได้เสียชีวิตลง โดยที่ยังไม่ได้ทำผ่าตัด

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ลงข่าวกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว เลขาธิการแพทยสภาทราบเรื่องจึงได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบเห็นว่าคดีมีมูล จึงให้คณะอนุกรรมการสอบสวนประจำภาคดำเนินการสอบสวนต่อไป ในการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนประจำภาคดังกล่าว ได้มีการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้มีหนังสือถึงราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ยากับคนไข้ และขอทราบผลการชันสูตรพลิกศพด้วย

ผลการสอบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 ควรลงโทษภาคทัณฑ์ จากนั้นได้รายงานไปยังแพทยสภา แพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ฟ้องคดีมีกำหนด 3 เดือน และรายงานไปยังสภานายกพิเศษซึ่งสภานายกพิเศษพิจารณาแล้วเห็นชอบ

แพทยสภาจึงได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา 3 เดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งจากแพทยสภาว่า คำสั่งของแพทยสภาเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ต่อได้

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านางหญิงเสียชีวิตจากการแพ้ยาอันเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ได้เสียชีวิตอันเกิดจากการให้ยาเกินขนาดและทำเวชปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้การที่แพทยสภานำคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีไปลงในแพทยสภาสาร ทำให้แพทย์และประชาชนขาดความเชื่อถือในอาชีพการงานของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของแพทยสภา และหากศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วขอให้แพทยสภาลงคำพิพากษาของศาลในแพทยสภาสาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ บ้านเมือง และไทยโพสต์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งลงโทษของแพทยสภาชอบด้วยกฎหมายและสมควรแก่ความผิดแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นกรณีการให้ยานางหญิงว่า ประการแรก การให้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยสลบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากก่อนใช้ยาไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ดำเนินการงดน้ำงดอาหารแก่ผู้ป่วย และมีการให้ยาหลายชนิดที่มีผลกดต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นคนสูงอายุ ประกอบกับผู้ป่วยค่อนข้างอ้วนจึงเป็นข้อห้ามในการใช้ยาสลบเพราะจะทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินอากาศส่วนบนได้ง่าย อีกทั้งไม่มีการวัดความดันเลือด ชีพจร การประเมินการหายใจ และจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ประการที่สอง กระบวนการช่วยชีวิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ ประการที่สาม มีบุคลากรไม่เพียงพอในการกู้ชีวิต เพราะมีแพทย์ 1 คน และพยาบาล 2 คน จากข้อบกพร่องดังกล่าวทำให้มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายของนางหญิงซึ่งเป็นผู้สูงอายุ

นอกจากนี้จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ตัวอย่างของเหลวหรือสารในกระเพาะอาหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ยืนยันว่าพบตัวยาที่ผู้ฟ้องคดีให้แก่นางหญิงหลายรายการ

ความเห็นของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการสอบสวนประจำภาค ซึ่งล้วนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ยาเกินขนาดและทำเวชปฏิบัติไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการไม่รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การที่นางหญิงเสียชีวิตจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของแพทยสภาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น (คดีหมายเลขแดงที่ อ.23/2550)

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: