หน้าแรก > Uncategorized > คอลัมน์ ทนายชาวบ้าน: อายัดเงินประจำตำแหน่งได้ไหม

คอลัมน์ ทนายชาวบ้าน: อายัดเงินประจำตำแหน่งได้ไหม

กุมภาพันธ์ 25, 2015 ใส่ความเห็น Go to comments

พงศ์ อมร. คอลัมน์ ทนายชาวบ้าน: อายัดเงินประจำตำแหน่งได้ไหม. ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หน้า 22

การอายัดเงินของลูกหนี้เพื่อนำมาชำระหนี้นั้นกฏหมายห้ามอายัดเงินเดือน มิฉะนั้นจะไม่มีเงินมาใช้จ่ายเพื่อการยังชีพได้
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาตามแพ่งมาตรา 286 จึงได้บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี…(2) เงินเดือนค่าจ้าง…หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ…”
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “โจทก์” เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จำเลย”
จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ (ตามคำพิพากษา) 4 แสน 2 หมื่นบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีและเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่ง อายัด เงินประจำตำแหน่งของจำเลย (เพื่อจะเอามาชำระหนี้)
ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือรายงานศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการอายัดเงินประจำตำแหน่งของจำเลยดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าจำเลยประกอบอาชีพรับราชการ เงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของจำเลยไม่อยู่ในข่ายความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดและให้โจทก์คืนเงินที่ได้รับไปแล้ว
โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้น (ที่มีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดเงินประจำตำแหน่งของจำเลย และให้โจทก์คืนเงินที่ได้รับไปแล้ว)-ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง
โจทก์อุทธรณ์ เฉพาะปัญหาข้อกฏหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา (โดยจำเลยไม่คัดค้าน) คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของจำเลยอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีหรือไม่ ?
ศาลฎีกา โดยคำพิพากษาฎีกาที่ 10444/2556 วินิจฉัยว่าเงินประจำตำแหน่ง ถือเป็น รายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันกับ เงินเดือน ของข้าราชการที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (ตาม ปพพ.มาตรา 286 (2)) แม้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไม่ให้ถือเป็น เงินเดือน ก็ตามก็เพียงเพื่อนำเงินประจำตำแหน่งมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญเท่านั้น…โจทก์ย่อมไม่อาจบังคับคดีเอาจากเงินประจำตำแหน่งของจำเลยได้-พิพากษายืน.

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: