ค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

เงินเดือน เงินเพิ่ม เงินประจำตำแหน่ง เงินพิเศษ โบนัส ค่าครองชีพ ค่าตอบแทนของบุคลากรของรัฐ ในประเทศไทย

ประธานองคมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ

นายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ส.ส. ส.ว.

เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เบี้ยประชุมของสมาชิกรัฐสภา

รัฐมนตรีและข้าราชการการเมือง

ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ผู้พิพากษา ตุลาการ

อัยการ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ข้าราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เตรียมความพร้อมนอกเวลาทำการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ ประจำตัวคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

 

 

โฆษณา
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: